DILM1996-unlocked-page-001 (1).jpg
तुबा नूरिया
Tuba Nooriya
12/02/2012
Female
महिला
/
17992357_450818695255005_234454091617770
9602 0444 4143
C/O: Gulam Rasul Razwi, ., Village- Barka Chumba, Azad Mohalla, Post- Bark Chumba, PS - Giddia, Barka Chumba, Ramgarh, Jharkhand - 829101
9602 0444 4143
द्वारा: गुलाम रसूल रजवी, ., गांव- बडका चुम्बा, आजाद मोहल्ला, पोस्ट- बरका चुम्बा, थाना- गिद्डिया, बरका चुम्बा, रामगढ, झारखण्ड - 829101
​जन्मतिथि/DOB: